Privacy Statement

R&S Diving is een PADI gecertificeerde duikschool gevestigd te Apeldoorn. R&S Diving respecteert de privacy van de bezoekers. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In dit privacy statement kunt u lezen welke gegevens wij verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan. 

Bepalingen

 1. De website: R&S Diving (www.rs-diving.nl)
 2. De verwerkingsverantwoordelijke: Richard Scheper, gevestigd te Waterlei 48, 7325 GH Apeldoorn, kvk-nummer: 08185322.

R&S Diving

R&S Diving blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat dit privacy statement als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. Wij adviseren u dan ook het privacy beleid regelmatig te raadplegen.

 

R&S Diving is verantwoordelijk voor alle hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens.

Verzamelde gegevens en doeleinden van de verwerking

R&S Diving verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Hierna zal steeds naar de nummers van deze doeleinden worden verwezen.

 

1. Om diensten te verlenen en factureren

2. Om te communiceren (waaronder het verzenden van berichten)

3. Om onze diensten op de wensen af te stemmen

4. Om onze diensten te verbeteren

5. Om de te informeren over evenementen en aanbiedingen van R&S Diving

6. Om informatie over cursisten te verstrekken aan derden indien R&S Diving daartoe verplicht is op basis van wet- of regelgeving

7. Om te controleren of de cursisten aan de betalingsverplichtingen voldoet alsmede ter controle van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst

8. Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren

9. Om de identiteit van de cursisten te verifiëren en fraude tegen te gaan

10. Informatie aan PADI te verstrekken om zo cursus rapporten en brevet aanvragen te doen

Gebruik van de R&S Diving website

Een contactformulier maakt het communiceren met (potentiële) cursisten gemakkelijk. Ten behoeve van die communicatie verwerkt R&S Diving de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige gegevens.

 

R&S Diving gebruikt de gegevens die zij verkrijgt in het kader van de website voor de volgende doeleinden: 1 tm 10

Sociale Media

R&S Diving is op verschillende sociale media aanwezig, zoals Facebook en Instagram, om u te blijven informeren. Als u R&S Diving volgt via sociale media of communiceert met of over R&S Diving via sociale media, verwerken wij de volgende gegevens zodat wij de inhoud van onze sociale media activiteiten voor (potentiële) cursisten zoveel mogelijk kunnen optimaliseren:

 • Profielinformatie van het betreffende sociale medium
 • De bekeken en geplaatste content 
 • Berichten en reacties met betrekking tot R&S Diving
 • Foto van geslaagde cursisten die hun duikbrevet gehaald hebben.

 

R&S Diving gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden: 5

Verstrekking gegevens aan derden

R&S Diving kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor R&S Diving en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborg bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derden mogen alleen de gegevens van u gebruiken in opdracht van R&S Diving.

Voor het overige verstrekt R&S Diving alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of zij daartoe genoodzaakt is ter bescherming van haar eigen belang.

Websites van derden

De website kan hyperlinks naar websites van derde partijen bevatten. R&S Diving heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zijn dat op het gebruik van de websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. R&S Diving accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden u daarom aan het privacy statement van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 


Dit privacy statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door R&S Diving zijn verkregen.

Beveiliging

R&S Diving draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. R&S Diving heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking. De gebruikersdata worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn.

Inzage en correctie

Als u wilt weten welke gegevens R&S Diving over u heeft vastgelegd of als u gegevens wilt wijzigen of verwijderen, kunt u contact opnemen met Richard Scheper via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bewaartermijn

R&S Diving bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Contact

Mocht u nog vragen hebben over dit privacy statement dan kunt u contact opnemen met Richard Scheper via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Google Analytics disclaimer

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op uw website geplaatst, dat zorgt dat u gegevens niet meer worden verzameld als u deze website bezoekt.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.