Primary Care en AED ( Reanimatie)

Bij dit onderdeel gaan we ervan uit dat de medische hulpdiensten beschikbaar zijn om de zorg van de Emergency Responder te ondersteunen.

Bij de primaire care oftewel de reanimatie staan de ABCD's (Airway, Breathing, Circulation, Defibrillation) centraal en draait het om hulpverlening in de meest levensbedreigende situaties.


De vaardigheden die aangeleerd worden tijdens de primaire care cursus zijn:

Het beoordelen van de omgeving van het ongevalmanequin

Gebruik van beschermende middelen

Eerste beoordeling (stabiele zijligging)

Beademing en reanimatie van een volwassene bij een hulpverlener

Vrijmaken van geblokkeerde ademhalingswegen bij een volwassen die wel of niet bij bewustzijn is

Stoppen van ernstige bloedingen

Shockmanagement

Omgaan met verwondingen aan de wervelkolom

Tevens wordt er aandacht besteed en gewerkt met de AED. (Automatische Externe Defribrillator)

AED