Care For Childeren (EHBO Voor Kinderen)

In het vernieuwde Convenant Kwaliteit Kinderopvang dat per 1 februari 2008 van kracht is, worden Afbeeldingen EFR 038Gastouderbureau's verplicht gesteld dat hun gastouders beschikken over een erkend EHBO diploma voor kinderen.

Deze cursus is daarom vooral geschikt voor peuter/kleuterleidsters alsmede voor kinderopvanginstanties/gastoudergezinnen.

In deze cursus leert de deelnemer hoe hij/zij hulp kan verlenen aan een ziek of gewond kind.

De cursus is gericht op het verlenen van primaire en secundaire care aan kinderen van een tot acht jaar oud en zuigelingen jonger dan 1 jaar. Deelnemers hoeven geen reanimatie of eerste hulpcursus gevolgd te hebben om deel te nemen aan deze cursus.

Deelnemers leren de ABCD's van primaire zorg en ze leren waar je rekening mee moet houden in verband met de fysiologie en anatomie van kinderen of zuigelingen. Verder wordt er geleerd hoe er Eerste Hulp aan kinderen kan worden verleend. De vaardigheden worden geleerd middels noodgevalssimulaties.

Je leert hoe je een kind van top tot teen kan nakijken zodat vastgesteld kan worden wat er aan de hand is. Zo wordt er voldoende informatie verzamelt, hetgeen aan medisch personeel doorgegeven kan worden.

Tijden de lessen wordt er gebruik gemaakt van een reanimatiepop. en een baby-reanimatiepop.


littlegirl2Vaardigheden die aan bod komen zijn:

Het beoordelen van de omgeving van het ongeval.

Eerste beoordeling van het slachtoffer.

Kind /zuigeling met geblokkeerde ademhaling bij bewustzijn helpen.

Beademen kind/zuigeling.

Reanimatie kind/zuigeling bij een hulpverlener.

Stoppen van ernstige bloedingen.

Shockmanagement.

Omgaan met verwondingen aan de wervelkolom.

Verwondingenbeoordeling.

Verband aanleggen.

Ziektebeoordeling.